vreemdgaan

Vreemdgaan: dit is alles wat je moet weten

Vreemdgaan wordt vrijwel altijd gezien als immoreel gedrag. Toch komt het vaak voor. In deze blog vertellen we hoe dat zit. Verwacht geen ‘how to’ blog, maar een informatief artikel over (het plegen van) overspel. Je wordt bijgepraat over het fenomeen ‘vreemdgaan’ en welke redenen er aan ten grondslag kunnen liggen. Geen verhaal is compleet zonder cijfers, daarom delen we statistieken over vreemdgaan veelvuldig. Hierdoor krijg je een volledig beeld. Ben je benieuwd naar inzichten en andere informatie over vreemdgaan? In deze blog staat alles wat je moet weten over vreemdgaan. Lees snel verder!

Wat is vreemdgaan?

De kans is groot dat je het woord regelmatig hoort: vreemdgaan. Voor we dieper ingaan op die onderwerp, definiëren we wat er precies met vreemdgaan bedoelt wordt. In plaats van ‘vreemdgaan’ wordt ook weleens het woord ‘overspel’ gebruikt. Overspel is hetzelfde als vreemdgaan. Als het over een huwelijksrelatie gaat, wordt ook wel over een ‘echtbreuk’ gesproken. De ‘echt’, de verbondenheid, wordt bij overspel verbroken.

Vreemdgaan of overspel is het hebben van contact of een relatie, terwijl de vaste partner daar geen toestemming voor heeft gegeven. Het kan dus alleen gedaan worden door iemand met een relatie. Iemand die (seksueel) contact heeft met iemand anders dan diens vaste partner, of daar zelfs een relatie mee aangaat, pleegt overspel wanneer de vaste partner dat niet toestaat. 

Als de partner het wél goed vindt, is er geen sprake van overspel. Een monogame relatie is dan eveneens niet het geval, maar daar vertellen we je later in deze blog meer over.

Hoewel er hierboven een definitie van vreemdgaan wordt gegeven, is het goed om te benadrukken dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder overspel. Wat voor de één volkomen normaal is, kan voor de ander een absolute no-go zijn. Bovendien verschilt de interpretatie van het begrip per cultuur. In deze blog is rekening gehouden met de eerder genoemde definitie.

Vreemdgaan bij een monogame relatie

Monogamie betekent het aangaan van een relatie met één persoon. In een monogame relatie ben je elkaar trouw en heb je geen seksueel contact met anderen. Monogamie geldt als de standaard vorm als het gaat om relaties tussen mensen. We hebben het bewust over mensen, want in het dierenrijk komt monogamie nauwelijks voor. Meer dan 95% van de dieren is polygaam; het tegenovergestelde van monogaam. Als we teruggaan in de tijd, zien we dat onder andere de Grieken veel waarde hechten aan monogamie. Een intieme relatie met iemand die niet je partner was, was ten strengste verboden.

Monogamie en polygamie

Tegenwoordig is monogamie nog steeds veel voorkomend. Slechts een enkeling heeft in Nederland een relatie met meerdere personen. Het tegenovergestelde van monogamie is polygamie. Bij een polygame relatie is het exclusieve contact niet gekoppeld aan één persoon, maar heeft iemand meerdere partners.

Waarom pleegt iemand overspel?

De redenen waarom iemand vreemdgaat kunnen per persoon verschillen. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. De vraag wat redenen zijn om vreemd te gaan, wordt door diverse bronnen voorzien van een antwoord. Het opmerkelijke is dat veelal dezelfde motieven worden genoemd door mensen die overspel plegen of pleegden. We zetten de meest voorkomende redenen hieronder voor je op een rijtje.

Het gebrek aan liefde en intimiteit

De ontevredenheid over de mate waarin liefde en intimiteit aanwezig is binnen een relatie, is een veelvoorkomend motief om vreemd te gaan. De immoraliteit van het fenomeen valt hiermee niet goed te praten, maar het wordt door overspelers wél vaak genoemd als reden. En dat is begrijpelijk. Als er in een relatie geen intimiteit is, heeft dat een negatieve impact op het samenzijn. Twee mensen raken bij gebrek aan vertrouwelijkheid verwijderd van elkaar. Een praktisch gevolg kan dan zijn dat het lijkt alsof de één niet voor de ander klaarstaat. Je kunt je voorstellen dat het ontbreken of wegebben van intimiteit problematisch is voor een gezonde relatie.

De behoefte aan meer seksuele partners

De wens voor meer seksuele partners verscheen als tweede ‘populaire’ reden om vreemd te gaan in een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Tennessee. De behoefte aan meer seksuele partners is een behoefte aan meer seksuele diversiteit. Van de ondervraagden in het onderzoek geven velen aan dat dit de reden was om vreemd te gaan.

Dromen over vreemdgaan

Veel mensen dromen over vreemdgaan. Het hoeft niet altijd letterlijk overspel te zijn, maar het is gebeurd vaak dat mensen dromen over contact met anderen. Bij zo’n droom hoef je niet bezorgd te worden. Aan dromen kan immers geen waarheid worden ontleent. Dat blijft belangrijk om te bedenken. 

Stel jezelf altijd de vraag wat er goed gaat en wat er beter kan in je relatie. Dat staat echter los van de dromen. De dromen over vreemdgaan, zijn op zichzelf niet zo veelzeggend. Zeker niet als ze zelden voorkomen. Het is dan alleen vervelend en slecht voor je nachtrust. Droom je structureel over vreemdgaan? Dan is het goed om jezelf te onderzoeken. Heb je onvervulde verlangens of zit er iets dwars? Het oplossen van dergelijke vraagstukken kan opluchten. En dat merk je ook tijdens je slaap, wanneer je brein volop emoties verwerkt. Praat er vooral samen over. En als je er niet uitkomt, wees dan niet bang om de hulp van een professional in te schakelen!

Gedrag na het verbreken van monogamie

Tot zover de definitie en de redenen om vreemd te gaan. Laten we verder kijken: wat gebeurd er ná het plegen van overspel? We maken onderscheid tussen de overspeler en het ‘slachtoffer’, alhoewel de overspeler zelf ook slachtoffer kan zijn. Je kunt je voorstellen dat bij degene die vreemd gaat emoties als spijt en verdriet heersen. En dat bij het slachtoffer verdriet, boosheid en wraakzuchtigheid de overhand kunnen nemen.

Gedrag van de overspeler

Het internet staat er vol mee: websites die lange blogs wijden aan het herkennen van overspel. Of aan signalen die op vreemdgaan kunnen wijzen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Uit de veelheid aan informatie kan geconcludeerd worden dat er niet een bepaald soort gedrag standaard optreedt na overspel. Iedereen is verschillend, en iedereen gedraagt zich verschillend na het plegen van overspel. Bovendien heeft schuldgevoel of spijt heel veel invloed op het gedrag van iemand. Je kunt je voorstellen dat iemand zonder enige spijt, zich anders opstelt dan iemand die ontzettend baalt van het vreemdgaan. De laatstgenoemde kom je niet zo vaak tegen. Zo’n driekwart van de overspelers heeft er geen moeite mee. 

De reactie van de partner na vreemdgaan

Hier geldt hetzelfde: gedrag kan verschillen. Cijfers helpen bij het duiden van het gedrag van de gedupeerde partner. Volgens relatiepsycholoog Jean-Pierre van de Ven blijven veel stellen bij elkaar nadat iemand is vreemdgegaan. Benadeelde mannen beëindigen in 18% van de gevallen hun relatie, en vrouwen doen dat nog iets minder vaak. Slechts 14% van de vrouwen stopt de verhouding nadat ze slachtoffer zijn geworden.

Cijfers over vreemdgaan

Er is veel onderzoek gedaan naar overspel. In het laatste deel van deze blog delen we wat algemene cijfers over vreemdgaan. De onderzoeken kunnen een wisselend beeld geven en de resultaten zijn niet altijd hetzelfde. Dat is de reden voor het feit dat je bij andere bronnen ook andere cijfers tegenkomt. Daar komt nog bij dat bijna niemand er open over is. Ook niet tegen onderzoekers. Dat resulteert in twijfelachtige resultaten. Het neemt niet weg dat we hieronder een aantal cijfers voor je op een rijtje hebben gezet.

Hoeveel mensen gaan er vreemd?

We beginnen bij het begin. Het is tijd om een kijkje te nemen naar de populariteit van vreemdgaan. Uit een onderzoek van psycholoog Henk Noort in 2005 blijkt dat een kwart van de mensen weleens overspel heeft gepleegd. Het onderzoek van de psycholoog is inmiddels verouderd. Toch verschijnt ook vandaag de dag 25% in beeld als het gaat over het percentage van mensen dat weleens overspel heeft gepleegd. Bij het onderzoek van Noort zijn 1700 mannen en vrouwen ondervraagd. De prangende vraag: welk geslacht gaat vaker vreemd?

Gaan mannen vaker vreemd dan vrouwen?

Het is een strijd tussen de sekses. Wie gaat er vaker vreemd en wie is het meest trouw? Diverse onderzoeken hebben zich over deze vraag gebogen. Wat blijkt? Mannen gaan ongeveer even vaak vreemd als vrouwen. Vreemdgaan komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

 

Deze cijfers markeren het einde van deze blog. De belangrijkste informatie kunnen we samenvattend weergeven:

  • Vreemdgaan is het hebben van intiem contact met iemand anders, waar je partner geen toestemming voor heeft gegeven. 
  • De interpretatie van wat overspel is, verschilt per cultuur en per persoon. 
  • Redenen om vreemd te gaan zijn vaak het gebrek aan liefde en intimiteit of de behoefte aan meer seksuele diversiteit. 
  • Ongeveer een kwart van de mensen heeft zich weleens schuldig gemaakt aan overspel, maar voor weinig partners is het een reden om de relatie te verbreken. 
  • Mannen gaan even vaak vreemd als vrouwen.

 

Wil je meer weten over liefde, relaties en andere topics? Neem dan een kijkje op de blogpagina van deze website. Hier vind je allerlei informatieve en praktische artikelen!